หน้าแรก

บริษัท อีออนเมด จำกัด
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประเภทน้ำยาไตเทียม
Play
Slider

สินค้าของเรา

น้ำยาล้างไตทางเส้นเลือดด้วยไตเทียม

น้ำยาฆ่าเชื้อ

น้ำยาล้างตะกรัมในเครื่องไตเทียม

เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับไตเทียม

เครื่องไตเทียม

วัสดุการแพทย์สำหรับล้างไต